Hermans bunker

Sunnvära, Halland
Position:

57.252022° 12.221654°
Artikel från en kabintidning (Malmö Aviation)
runt 1995 gissningsvis